██████╗ ███████╗███████╗████████╗██╗ ██╗████████╗
██╔══██╗██╔════╝╚════██║╚══██╔══╝╚██╗██╔╝╚══██╔══╝
██████╔╝███████╗  ██╔╝  ██║  ╚███╔╝  ██║  
██╔══██╗╚════██║  ██╔╝  ██║  ██╔██╗  ██║  
██║ ██║███████║  ██║   ██║  ██╔╝ ██╗  ██║  
╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ .net
                                                   

 

b374k shell

b374k shell ile kolayca serverlerda gezebilirsiniz bazı durumlarda dizinleri açık olan sunucularda bu shell ile rahatlıkla siteden siteye atlandığı görülmüştür diyer shellerden ayıran özellikleri ise hızlı olması ,dosya yöneticisinin çok stabil çalışması, aynı şekilde terminal kısmınında çok stabil çalışması.

Download/İndir
b374k shell