██████╗ ███████╗███████╗████████╗██╗ ██╗████████╗
██╔══██╗██╔════╝╚════██║╚══██╔══╝╚██╗██╔╝╚══██╔══╝
██████╔╝███████╗  ██╔╝  ██║  ╚███╔╝  ██║  
██╔══██╗╚════██║  ██╔╝  ██║  ██╔██╗  ██║  
██║ ██║███████║  ██║   ██║  ██╔╝ ██╗  ██║  
╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ .net
                                                   

 

Mini Shell

Mini adından anlaşılan hidden gizli shell olarak kullanılan bu shelli pek kimse bilmez hacklink işi ile uğraşan insanlar bilir birtek çünkü sunucuyu yormadan antilere yakalanmayan bir shell olduğu için hacklinkci arkadaşların tam istediği ideal bir shelldir.

Download/İndir
Mini Shell