██████╗ ███████╗███████╗████████╗██╗ ██╗████████╗
██╔══██╗██╔════╝╚════██║╚══██╔══╝╚██╗██╔╝╚══██╔══╝
██████╔╝███████╗  ██╔╝  ██║  ╚███╔╝  ██║  
██╔══██╗╚════██║  ██╔╝  ██║  ██╔██╗  ██║  
██║ ██║███████║  ██║   ██║  ██╔╝ ██╗  ██║  
╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ .net
                                                   

 

wso shell

2017 yılında tasarımı değiştirilen hatalarından arındırılan , görünüşü değiştirilen bir shell olarak karşımıza çıkıyor versionu 4.2.5 'dir Password / Şifre: r00ts

Download/İndir
wso shell